Calmel Mireille Het Bruidsbed - bestbook.ae.org

bernardus van clairvaux wikipedia - in 1132 vergezelde bernard innocentius ii naar itali en in hetzelfde jaar maakte de paus in cluny een einde aan de verschuldigde contributie die clairvaux jaarlijks aan de abdij van cluny het moederklooster moest betalen