Handwoordenboek Van Nederlandsche Synoniemen - bestbook.ae.org

synoniemen van begrijpen ander woord voor begrijpen - in hedendaagse spelling begrijpen beseffen bevatten verstaan begrijpen beseffen bevatten verstaan de noodige kennis van iets in zijn geest opnemen verstaan drukt enkel het opnemen dier kennis uit en laat de wijze waarop zij verworven wordt onbepaald het wordt gebruikt van het onderkennen van den zin van iets of van de beteekenis van een teeken, dictionnaire n erlandais fran ais traduction en ligne - woordenboek der nederlandsche taal dictionnaire de la langue n erlandaise tymologie moyen n erlandais van dale dictionnaire n erlandais multilingue reverso dictionnaire n erlandais fran ais traductions de phrases dans diff rents contextes freelang dictionnaire n erlandais fran ais allwords dictionnaire n erlandais multilingue anglais n erlandais