Si Te Shkruaj Nje Autorizim - bestbook.ae.org

www qkr gov al - une qe po ju shkruaj jam nje qytetar qe studioj jetoj dhe punoj ne gjermani eshte person juridik personi i autorizuar paraqitet prane sporteleve te qkb i pajisur me karten e identitetit dhe nje autorizim me firmen dhe vulen e administratorit te kompanise bashkengjitur gjeni dokumentat qe ju duhen per te hapur nje nipt si person